Bio Panon organsko meso

   

 

          

Organsko meso koje ste odabrali dolazi iz Srbije, sa farme u Čurugu, odakle se od 2013. godine tržištu već isporučuje organsko mleko.

Na našoj organskoj farmi goveda jedu čistu organsku hranu, imaju dovoljno prostora za ispašu, borave na otvorenom i na suncu kada to žele, piju vodu kada su žedna, a ne kada im drugi odrede, nikada nisu vezana i žive u skladu sa svojim prirodnim potrebama.

Obezbedili smo im dovoljno pašnjaka, dok se ostatak biljne organske proizvodnje obavlja na 2000 ha plodne bačke ravnice. Mi brinemo o 2000 goveda i hranimo ih samo organskom hranom koju samostalno proizvodimo.

Životinjama boravak na otvorenom prostoru, na pašnjacima i ispustima, omogućava da se osećaju bolje, zdravstveno stanje i apetit su im na višem nivou nego onima koje su zatvorene, a samim tim i kvalitet mleka i mesa je viši.

Na našoj organskoj farmi primenili smo dostignuća savremene tehnologije u skladu sa pravilima organske proizvodnje.

Našim potrošačima organskog mesa i organskog mleka omogućavamo da svake prve subote u mesecu sa članovima svoje porodice posete našu farmu u Čurugu kako bi se na licu mesta upoznali sa procesom organske proizvodnje i videli gde i kako se proizvodi hrana koju oni unose u svoj organizam.

             www.globalseed.info/live

Na ovom linku možete uživo pogledati našu organsku farmu, kao i film o našoj organskoj proizvodnji.