5 RAZLOGA ZAŠTO TREBA JESTI ORGANSKO MESO   

 

 

1. KVALITET MESA


Organsko mleko ima povećanu biološku i nutritivnu

vrednost koja se ogleda kroz povećan sadržaj vitamina

i minerala, kalcijuma, magnezijuma, gvoždja a naročito

omega 3 masnih kiselina i antioksidanata i zato se ističe

značaj upotrebe organskog mesa u ishrani, pre svega dece

i trudnica. Organsko meso ne sadrži aditive, konzervanse,

emulgatore, veštačke boje, arome i pojačivače ukusa.

 

2. BEZ GMO

 

Genetski modifikovani organizmi (GMO) i njihovi proizvodi

su apsolutno zabranjeni u organskoj proizvodnji odnosno

ishrani goveda.

 

 3. UKUS

Organsko meso ima karakterističan ukus, miris i boju koje

često zovemo “zaboravljeni ukus namirnica sa sela”, pre

svega zbog upotrebe sveže organske trave u ishrani goveda

bez upotrebe koncetrata.

 

4. BEZBEDNOST HRANE

 

Organsko meso je proizvedeno po strogim zakonskim

propisima Evropske unije i Srbije i kontrolisano od strane

ovlašćenih sertifikacionih organizacija bez zadržaja hormona,

pesticide, teških metala i aditiva. U ishrani goveda od

kojih se dobija organska junetina koristi se hrana koja je

proizvedena na njivama bez upotrebe pesticida, hormona

i mineralnih đubriva, a strogo je zabranjena upotreba antibiotika

i drugih lekova u lečenju goveda. Najveća prednost

organski uzgojene junetine je što se u ishrani koristi sveža

trava sa organskih pašnjaka i livada.

5. DOBROBIT ŽIVOTINJA I BIODIVERZITET

 

Zbog dobrobiti životinja organski standardi insistiraju na

tome da životinje moraju imati dovoljno prostora za ispašu

i svežeg vazduha kako bi napredovale i razvijale se, garantujući

istinsku slobodu života. Organske farme i njihovi

zaštitni pojasevi predstavljaju utočište za divlje životinje i

domove pčelama, pticama i leptirima. Utvrđeno je da je na

organskim farmama biljni, životinjski i svet insekata veći i

do 50% što pozitivno utiče na biodiverzitet.