"Organic Home Delivery" je ekskluzivni distributer Bio Panon organskog mesa, proizvedenog na farmi u Čurugu. Sveže meso dostavljamo na kućnu adresu. Poručivanje se vrši putem telefona, imejla, i veb-aplikacije. Uvek se isporučuje sveže meso sa rokom trajanja od maksimalno 10 dana, a isporuka se obavlja 4 puta mesečno. Kupac dobija organsko meso u aseptičnom pakovanju. Plaćanje se obavlja na kućnom pragu gotovinom, uz izdavanje fiskalnog računa. Isporuka se vrši restoranima i domaćinstvima.

Principi organske proizvodnje i propisi nalažu da organsko meso mora biti proizvedeno i prodato lokalno, bez dugotrajnog transporta i upakovano. Poštovanjem ovih principa izbegava se kontaminacija proizvoda i u meso se u što kraćem roku isporučuje kupcu u svežem stanju. Iz tog razloga, mi smo se opredelili za direktnu dostavu svežeg orgasnkog junećeg mesa na kućnu adresu, kako bi našem kupcu garantovali uvek svež i zdravstveno ispravan proizvod u kontrolisanom lancu hladne distribucije. Organsko meso koje ste odabrali dolazi iz Srbije, sa farme u Čurugu gde se od 2013. godine tržištu već isporučuje organsko mleko. 

Na organskoj farmi u Čurugu goveda jedu čistu organsku hranu, imaju dovoljno prostora za ispašu, boravak, izležavaju se na suncu kada to oni žele, piju vodu kada su žedni a ne kada im drugi odrede, nikada nisu vezana i žive u skladu sa svojim prirodnim potrebama. Obezbedili smo im dovoljno pašnjaka, dok se ostatak biljne organske proizvodnje obavlja na 2.000 ha plodne bačke ravnice. Mi brinemo o 2.000 goveda i hranimo ih samo organskom hranom koju samostalno proizvodimo. Životinjama boravak na otvorenom prostoru, na pašnjacima i ispustima omogućava da se bolje osećaju, zdravstveno stanje i apetit su im bolji što rezultira i boljim kvalitetom mleka. 

Na ovoj organskoj farmi primenjuje se savremena tehnologija, u skladu sa pravilima organske proizvodnje. 

Našim potrošačima organskog mesa i organskog mleka omogućavamo da svake prve subote u mesecu sa članovima svoje porodice posete farmu u Čurugu kako bi se na licu mesta upoznali sa principima organske proizvodnje i videli gde i kako se proizvodi hrana koju oni unose u svoj organizam.